Oplossingen

Direct een goede oplossing

Vochtwering totaal heeft oplossingen voor 3 soorten problemen. Hieronder leest u er meer over en kunt u doorklikken naar de desbetreffende pagina.

Doorslaand Vochtoplossingen voor doorslaand vocht

Een veel voorkomend vochtprobleem is doorslaand vocht, zie de foto hiernaast. Doorslaand vocht wordt veroorzaakt doordat de bouwmaterialen waaruit de wanden bestaan poreus zijn of worden in de loop van de tijd en er vocht doorheen trekt.

Wijzigingen in de grondwaterstand en extremere neerslag dragen er toe bij dat dit probleem zich steeds vaker voordoet.

Doorslaand vocht kan schade veroorzaken aan behang, stukwerk maar ook aan de constructie zelf. Tevens kan er schimmelvorming ontstaan, dat zorgt voor een ongezond leefklimaat. Bestrijding van doorslaand vocht is daarom van belang.

Optrekkend Vochtoplossingen voor Optrekkend vocht

Het komt veelvuldig voor dat de fundering of de constructie waarop een wand staat nat is, bijvoorbeeld door een hoge grondwaterstand. De wand zuigt dan dit vocht van onderuit op, de zogenaamde capillaire werking.

Dit optrekkend vocht kan schade veroorzaken aan behang, stukwerk maar ook aan de constructie zelf, zie de foto hiernaast. Tevens kan er schimmelvorming ontstaan, dat zorgt voor een ongezond leefklimaat. Bestrijding van doorslaand vocht is daarom van belang.

Schimmelbestrijdingoplossingen voor schimmelbestrijding

In 15 – 20 % van de woningen komen vochtproblemen voor en dit zal op termijn gepaard gaan met schimmelgroei en een muffe lucht.Dit geeft een onprettig leefklimaat en het kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het is daarom van belang dat schimmelgroei wordt bestreden.